От известно време се коментира да се създаде европейска шофьорска книжка със стандардизирани изисквания за получаването ѝ във всички страни-членки на ЕС.

Младите водачи са 8 % от всички водачи на автомобили, но представляват 16 % от всички загинали сред водачите, а 2 от всеки 5 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с причинена смърт са с участието на млад водач (на възраст под 30 г.). Според най-новите сведения от базата данни CARE, отнасящи се до 18 държави от ЕС, през периода 2017 – 2020 г. на всеки 100 000 начинаещи водачи е имало средно 10 загинали при ПТП годишно, докато на всеки 100 000 водачи с опит загиналите са били само 3 годишно, пишат от Европейската комисия.

Множество проучвания са показали, че липсата на водачески опит води до по-висока вероятност за участие в пътнотранспортни произшествия (ПТП), както и за тежки нарушения на законите за движението по пътищата. По-високото равнище на ПТП и смъртните случаи с участие на начинаещи водачи показва, че е необходимо приспособяване на изискванията за издаване на свидетелства за управление.

В тази връзка, ЕК предлага следните промени, които тепърва ще се внесат в Европейския парламент и Съвета на ЕС:

Управление на МПС с придружител: младежите ще може да се явяват на изпит за водач на 17-годишна възраст, но няма да имат право да управляват сами преди навършване на 18 години (освен в държавите, където управлението вече е разрешено от 17-годишна възраст). Системата ще се прилага и за свидетелствата за МПС от категория С (камиони), така че да има възможност младежите по-лесно да стават професионални водачи.

Повече внимание към осъзнаването на риска: освен съгласно общите изисквания, които вече се съдържат в досегашните законодателни разпоредби на ЕС за свидетелствата за управление, младите и начинаещите водачи ще бъдат изпитвани върху взаимодействието между МПС и по-уязвимите участници в движението, като пешеходци, велосипедисти и ползватели на електрически тротинетки, електрически велосипеди или други сравнително нови превозни средства.

Нулева толерантност към управлението в нетрезво състояние: за начинаещите водачи ще бъде въведен задължителен изпитателен срок от най-малко две години. Така те ще бъдат подложени на строги правила за управлението след употреба на алкохол (нулева толерантност). Държавите членки може да въведат допълнителни правила и/или ограничения за двугодишния срок за начинаещите водачи след преминаването на изпита и получаването на свидетелство за управление.

Намаляване на езиковите затруднения при полагането на изпит за водач: когато кандидатът за полагане на изпит за придобиване на правоспособност не владее езика на държавата, в която се провежда изпитът, и ако не е възможно да се осигури съдействие от устен преводач, благодарение на новите правила кандидатът ще може по-лесно да положи изпит в държава от ЕС, чийто език владее. По този начин ще бъдат улеснени мобилните граждани в ЕС, особено младежите, като се гарантира, че по време на изпита се проверяват уменията им да управляват МПС, а не езиковите им знания.

Комисията предлага също така дигитална шофьорска книжка за ЕС, за която и всички процедури по издаването ще са онлайн. Това сега е възможно у нас частично – документи се подават с електронен подпис, но все още получаването на самия документ е само физически.

Тепърва издаването и подновяването на документа ще трябва да става изцяло дигитално, а книжката ще е единна за ЕС. В момента шофьорските документи се признават взаимно от всички страни-членки, но преиздаването е в страната на местоживеене.

Leave a Reply