Максимум три ще са наказанията за пътуване без електронна винетка в рамките на една година. Това реши Народното събрание, което одобри промени в Закона за пътищата.

Разпоредбата влиза в сила със задна дата – от 1 януари 2019 г.

Глобата за движение без винетка остава 300 лева. Така максималната санкция за година, която един шофьор може да е получи е 900 лв.

Собствениците на леки автомобили, закупили годишни винетки, вече ще бъдат известявани по електронна поща или с SMS, 14 дни преди срокът им да изтече. За тримесечните винетки известяването ще бъде три дни преди изтичане на валидността. Законовата промяна се прави, за да се намалят случаите на нередовни автомобили заради невнимание.

Известяване ще има и за всеки издаден наказателен фиш.

Премахват се глобите за сгрешени винетки. Най-после се разрешава те да може да се коригират, без да има санкция за това, като условието е поправката да е на не повече от три символа в данните.

Къмпинг автомобилите също минават на винетки. Досега те се водеха тежкотоварни превозни средства и собствениците им заплащаха тол такси за изминат километър.

На интернет страницата на Националното тол управление www.bgtoll.bg е публикувано заявлението за възстановяване на неоснователно платени такси, което шофьорите, платили повече от три нарушения годишно, трябва да подадат, за да получат парите си обратно. То може да бъде намерено в раздел „За нас“, секция „Заявления“. 

Документите, които трябва да се представят към заявлението, са копие от регистрационния талон на ППС, копие от документи, удостоверяващи извършено плащане на таксата, документи, доказващи основателността на искането за възстановяване на платената такса, удостоверение от обслужващата банка за банковата сметка и титуляр, посочени от заявителя, и пълномощно, в случай, че заявлението не се подава от собственикa или ползвател на ППС с изрично посочване на банковата сметка, по която следва да се възстанови сумата.

 Заявлението заедно с необходимите документи може да бъде подадено на място в Агенция „Пътна инфраструктура“, в Националното тол управление на адрес: гр. София, бул. „Никола Петков“ №86 или в 27-те областни пътни управления, както и на електронен адрес: info@bgtoll.bg.

            Срокът, предвиден в Закона за пътищата, в който трябва да се възстановят сумите, е пет работни дни.

Leave a Reply