BMW Group отново значително преизпълнява целите на ЕС за нивата на CO2 емисиите през 2021 г., продължавайки последователно да следва пътната си карта за тяхното понижаване. С емисии от около 115,9 г/ км, според WLTP, компанията надминава целевото ограничение от приблизително 126 г/ км с около десет грама в ЕС27+2 (ЕС, Норвегия, Исландия), въз основа на собствени вътрешни изчисления.

CO2 емисиите, генерирани от автомобилите на Групата са допълнително намалени в сравнение с предходната година: преобразувано към цикъла WLTP, понижението е около 14 %. Основните двигатели за постигане на целта са значително по-високите продажби на електрифицирани превозни средства в Европа и по-нататъшното повишаване на ефективността на конвенционалните технологии за задвижване.

BMW Group вече лансира на пазара два много успешни напълно електрически автомобила през 2021 г., BMW iX и BMW i4, като търсенето им надхвърля високите очаквания. На европейския континент, има силен интерес към електрическата мобилност: през 2021 г. повече от едно на всеки четири превозни средства в ЕС27+2 е било с изцяло електрическо или хибридно задвижване. Успехът на електромобилността може да се види и от още две постижения, които компанията достига през 2021 г.: За първи път напълно електрическо превозно средство, MINI Cooper SE*, е моделът с най-голям обем в търговската реализация на една от марките на BMW Group. Компанията също така достави своя едномилионен електрифициран автомобил на новия му собственик през декември 2021 г.

BMW Group има за цел да продаде повече от 200 000 напълно електрически превозни средства през 2022 г., като най-малко удвои продажбите си от 2021 г. Въвеждането на пазара на още два напълно електрически модела от важни моделни серии  BMW i7 и BMW iX1 – предстои, като това ще спомогне за увеличаване на общия брой и дела на продадените електрифицирани превозни средства. Ключов фактор за това е изключително гъвкавата, интегрирана производствена система, която позволява превозни средства с двигатели с вътрешно горене и електрически модели да се изграждат на една линия. През 2022 г. BMW Group ще произвежда поне едно напълно електрическо превозно средство във всеки от своите заводи в Германия.

През 2021 г. BMW Group отново завиши собствените си цели за значително намаляване на емисиите на CO2 и също така се ангажира с пътна карта, която отговаря на целта за ограничаване до 1,5 градуса на глобалното затопляне. BMW Group планира да намали емисиите на CO2 през жизнения цикъл на всяко превозно средство с най-малко 40 % до 2030 г. Компанията стана първият германски автомобилен производител, който се присъедини към кампанията Business Ambition for 1,5° C, стартирана от Science-Based Targets Initiative и се ангажира с цел за пълна климатична неутралност по цялата верига на стойността най-късно до 2050 г.

Leave a Reply