В наши дни екологичните норми и рестрикциите, свързани с тях се затягат с всяка изминала година, Европа се стреми към въглероден неутралитет, а това засяга автомобилната индустрия пряко. Почти всички производители инвестират милиарди в развитието на електрически (при някои и водородни) задвижващи системи с цел да отговорят на все по-стриктните изисквания за вредни емисии. С темпото, с което се случват нещата е много възможно след около 15 години автомобилите с конвенционални двигатели да се превърнат в екзотика, а в някои страни може дори да бъдат неизползваеми. В най-лошия случай притежаването на подобен автомобил ще бъде лукс. Тоест поради забрана за движение или прекалено скъпа поддръжка, е възможно да наблюдаваме рязко изкарване на голям брой автомобили от употреба в кратки срокове. Това би могло да се превърне в икономическо и екологично предизвикателство.

Photo by Kelly L from Pexels

Leave a Reply